Tinnitus – hvad er det?

Tinnitus – hvad er det?

Siemens har et høreapparat, der også forbedrer tinnitus. Men hvad er det egentlig for en lidelse? Tinnitus er øresusen. Selve ordet stammer fra det græske ord ”tinnire,” som betyder at ringe. Det er en lydopfattelse, man kan have, også selvom der faktisk ikke kommer lyd ind i øret udefra. Det er meget forskelligt fra person til person, hvordan de opfatter deres tinnituslyd. Oftest beskrives lyden, der følger med lidelsen, som en susen, en tone, en ringen eller en fløjtelyd. Tinnitus forekommer i forskellige grader. Nogle oplever næsten ingen eller kun en svag lyd, mens andre kan høre lyden så kraftigt, at det er meget ubehageligt for dem.

 

Der findes forskellige former for denne lidelse. Der er subjektiv og objektiv tinnitus samt akut, kronisk, kompenseret og kompleks tinnitus.

- Subjektiv: det mest almindelige, opfattes kun af patienten

- Objektiv: kan også høres af andre mennesker, kan skyldes tryk eller deformiteter, ydre problem

- Akut: optræder pludseligt, kan vare op til tre måneder; akut, eller op til et år; subakut

- Kronisk: varer længere tid end et år

- Kompenseret: patienten kan leve med lidelsen

- Kompleks: patienten påvirkes meget af lidelsen, kan f.eks. ikke arbejde 

 

Hvorfor får man tinnitus?

Tinnitus er en ganske hyppig tilstand; faktisk har 10-20 % af alle voksne konstant lidelsen, og en langt større del oplever det indimellem. Alle aldersgrupper kan få denne lidelse, men det er mest udbredt hos voksne og ældre, da det oftest forekommer sammen med nedsat hørelse grundet alderen. Selvom der har været foretaget utallige undersøgelser, findes der ingen fastlagte årsager til tinnitus. Dog antages det at være forårsaget af helt eller delvist ødelagte høreceller i det indre øre eller fejl i transmissionssystemet fra nerverne i det indre øre op til hjernen.

 

Kan man behandle tinnitus?

Har du en mistanke om, at du har tinnitus? Kontakt din læge eller os hos Siemens. Der findes desværre ikke en behandling, der kan fjerne lidelsen, men der er dog forskellige metoder, der kan hjælpe på generne ved lidelsen. Siemens har et kombineret høre- og tinnitusapparat, der kan flytte fokus fra dit tinnitus ved at præsentere en lyd udefra, og dermed snydes hjernen til at se bort fra støjen. Dette kan hjælpe dig til at leve med din lidelse. Det skal også lige nævnes, at andre sygdomme kan forværre lidelsen. Disse sygdomme er: forhøjet blodtryk, lavt stofskifte, blodmangel, sukkersyge, nakkesmerter og tandproblemer.

 

RETUR TIL FORSIDE

 

 

footer

Du er her:

Klassisk websted

  • © Siemens Høreapparater A/S 2001 - 2012

  • All Rights Reserved |
  • Imprint